Създаване на граф от матрица на инцидентност

На тази страница може да въведете матрица на инцидентност и да начертаете граф
Използвайте Ctrl + ← ↑ → ↓ клавиши, за да се движите между клетки.