Онлайн Граф отворен код

Онлайн Граф е проект с отворен код. Може да намерите програмния код в github: https://github.com/UnickSoft/graphonline. Имаме планове за oще много функции, но нашия малък работен екип работи с бавно темпо.

Можете да ни помогнете

Ако занете езици за програмиране: php, JavaScript или C++, за да подобрите услугата на Онлайн Граф. Моля пишете ни в github или на admin@graphonline.ru. Ако сте студент, това е добра възможност да работите в екип с разработчици.

Също така можете да помогнете с обогатяването на нашето wiki: https://graphonline.ru/en/wiki/. Или да подобрите дизайна. Или да изпробвате нова функционалност. Всеки случай, ако можете да посветите 1 час седмично на Онлайн Граф, пишете ни.