Skapa en graf med incidensmatris

På den här sidan kan man ange insidensmatris och bygga en graf