Skapa en graf med incidensmatris

På den här sidan kan man ange insidensmatris och bygga en graf
Use Ctrl + ← ↑ → ↓ keys to move between cells.