Vytváření grafu z matice incidence

Na této stránce můžete zadat matici incidence a vykreslit graf
Použijte Ctrl + ← ↑ → ↓ klávesy k pohybu mezi buňkami.