Примерни графи

По-долу можете да намерите примерни графи и да начертаете вашия граф с помощта на един от тях.