Създаване на граф от матрица на съседство

На тази страница може да въведете матрица на съседство и да начертаете граф
Използвайте Ctrl + ← ↑ → ↓ клавиши, за да се придивижвате между клетки.