Помощ за Онлайн Граф

Добавете връх

За да създаете граф трябва да добавите върхове. Изберете «Добавете връх» и щракнете върху работното поле.

Добавете върхове

 

Свържете върхове

За да свържете върхове трябва да изберете «Свържете върхове» и да щракнете на първия връх и след това на втория.

Свържете върхове в Онлайн Граф

В диалоговия прозорец трябва да изберете тегло или да оставите без такова. Също така можете да изберете и вида граф: ориентиран или неорентиран.

Намерете най-краткия път

Изберете «Намерете най-краткия път» в падащото меню. Изберете крайните върхове. Ако между тях има път, ще го видите на графа. Използваме алгоритъма на Дейкстра.

Намерете най-краткия път на граф