Δημιουργία γραφήματος από πίνακα προσπτώσεων

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να εισαγάγετε τον πίνακα προσπτώσεων και να δημιουργήσετε την γραφική απεικόνιση του
Use Ctrl + ← ↑ → ↓ keys to move between cells.