Νέα και ενημερώσεις

Παρακάτω θα βρείτε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις της υπηρεσίας μας

Προσθήκη Ελληνικών

Μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα

KyriakosG78 06.05.2020

Edges bend

We add ability to bend edges. Select edge and click to + or -.

Admin 15.02.2019

Floyd–Warshall algorithm

We add Floyd–Warshall algorithm. Now you can get distance matrix.

Admin 10.12.2017

Vote

We’ve asked you about the functions you’d like to use while working with graphonline.ru. And here are the results of the poll:

  • More algorithms - 53%
  • Improved visualization - 24%
  • Personal account - 13%
  • Improved support of large graphs - 8%
Thus, we will start crowdfunding program which will help to raise money for new algorithms development..

Admin 23.09.2017

Updates

We’re constantly working on improving our service. Here are the list of recent changes. Our team has uploaded new videos to official YouTube channel https://www.youtube.com/channel/UCyYynHE4mSdR9jXRYVEHRCw, added examples of graphs and the algorithm of searching for minimum spanning tree, improved mobile version of the website, and made some other modifications.

Admin 09.04.2017

Create your own algorithm

Now you may create your own algorithms. It can be done on a special page http://graphonline.ru/en/create_algorithm . Documentation can be found here: http://graphonline.ru/en/wiki/Development/Documentation.

Admin 25.09.2016

Custom text for vertex

Added custom text for vertices.

Admin 04.07.2016

Graph layout

Added force-based layout systems for graph. It is first version and we will improve it more.

Admin 12.06.2016

Zoom

Added functionality for zoom of work area.

Admin 11.06.2016

Animations

We added animation for shortest path finding and Eulerian cycle finsing. Also we improved reports.

Admin 23.01.2016

© Το Graph Online είναι ενα online πρότζεκτ με στόχο την εύκολη δημιουργία και απεικόνιση γράφων. Δημιουργήσετε γραφήματα απο πίνακα γειτνίασης ή απο πίνακα προσπτώσεων. Επίσης μπορείτε κάνετε αναζήτηση της συντομότερης διαδρομής και πλήθος άλλων αλγορίθμων.
Σχετικά με το πρότζεκτ και σελίδα βοήθειας. 2015 - 2020