Βρείτε τη συντομότερη διαδρομή

Ο περιηγητής σας δεν υποστηρίζεται

Δημιουργία αλγορίθμου

Επικολλήστε τον αλγόριθμό σας παρακάτω και πατήστε Εκτέλεση

We are improving Graphonline, if you faced with any problem please let us know: admin@graphonline.ru

Χωρίς βάρος 1
  


Εισαγάγετε κείμενο για κάθε κορυφή σε ξεχωριστή γραμμή

Ρύθμιση πίνακα γειτνίασης. Χρησιμοποιήστε κόμμα "," σαν διαχωριστή

Ο πίνακας Multigraph περιέχει βάρος ελάχιστων άκρων μεταξύ κορυφών.

Ο πίνακας είναι λανθασμένος. Χρησιμοποιήστε κόμμα "," σαν διαχωριστή. Ο πίνακας πρέπει να είναι τετράγωνος

Ρύθμιση πίνακα προσπτώσεων. Χρησιμοποιήστε κόμμα "," σαν διαχωριστή.

Ο πίνακας είναι λανθασμένος. Χρησιμοποιήστε κόμμα "," σαν διαχωριστή.

Πίνακας ελάχιστων αποστάσεων

Το γράφημα αποθηκεύτηκε. Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να τον δείτε.

Κοινή χρήση συνδέσμου σε κοινωνικά δίκτυα:

Κοινή χρήση συνδέσμου σε κοινωνικά δίκτυα:

Ο αλγόριθμος σας στάλθηκε για έλεγχο και σε περίπτωση επιτυχίας θα προστεθεί στον ιστότοπο.

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία γραφήματος. Ο πίνακας γειτνίασης έχει λανθασμένη μορφή. Πατήστε "επιδιόρθωση πίνακα" για να διορθώσετε τον πίνακα ή "βοήθεια" για να ανοίξετε βοήθεια σχετικά με τη μορφή του πίνακα γειτνίασης
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία γραφήματος. Ο πίνακας προσπτώσεων έχει λανθασμένη μορφή. Πατήστε "επιδιόρθωση πίνακα" για να διορθώσετε τον πίνακα ή "βοήθεια" για να ανοίξετε βοήθεια σχετικά με τη μορφή του πίνακα προσπτώσεων
Cannot create graph. Edge list has wrong format. Click "fix" button to fix edge list or "help" button to open help about format

Ποιες λειτουργίες πρέπει να προσθέσουμε πρώτα;

Παρακαλώ, γράψτε τι είδους αλγόριθμος θα θέλατε να δείτε σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η υπηρεσία μας υποστηρίζει ήδη αυτές τις δυνατότητες: Βρείτε τη συντομότερη διαδρομή χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Dijkstra, Πίνακας γειτνίασης, Πίνακας προσπτώσεων.

Επιλέξτε και μετακινήστε αντικείμενα με το ποντίκι ή μετακινήστε το χώρο εργασίας.

Σύρετε το δρομέα για να μετακινήσετε αντικείμενα

Επιλέξτε και μετακινήστε αντικείμενα με το ποντίκι ή μετακινήστε το χώρο εργασίας.

Σύρετε το δρομέα για να μετακινήσετε αντικείμενα

Κάντε κλικ στο χώρο εργασίας για να προσθέσετε μια νέα κορυφή.Καταμέτρηση κορυφής

Επιλέξτε την πρώτη κορυφή της ακμής

Επιλέξτε την δεύτερη κορυφή της ακμής

Επιλέξτε την αρχική κορυφή της συντομότερης διαδρομής

Επιλέξτε την τελική κορυφή της συντομότερης διαδρομής

Το μικρότερο μήκος διαδρομής είναι %d

Η διαδρομή δεν υπάρχει

Κάντε κλικ στο αντικείμενο για κατάργηση

Προσθέστε ακμή

Κατευθυνόμενο

Μη κατευθυνόμενο

Πίνακας γειτνίασης

Αποθήκευση

Ακύρωση

η χαμηλότερη απόσταση είναι

Πίνακας προσπτώσεων

Αποθήκευση γραφήματος

Κλείσε

Ο αριθμός των συνδεδεμένων στοιχείων είναι

Ο αριθμός των ασθενώς συνδεδεμένων εξαρτημάτων είναι

Τι πιστεύετε για τον ιστότοπο ;

Όνομα (email για σχόλια)

Ανατροφοδότηση

Αποστολή

Για να μας κάνετε μια ερώτηση ή να μας στείλετε ένα σχόλιο, γράψτε μας στο

επιδιόρθωση πίνακα

βοήθεια

Ο πίνακας έχει λανθασμένη μορφή

Αποθήκευση γραφήματος ως εικόνας

Πλήρης αναφορά

Σύντομη αναφορά

Το γράφημα δεν έχει κύκλο Eulerian

Το γράφημα έχει κύκλο Eulerian

Επεξεργασία...

Προσαρμοσμένο κείμενο

Προσθήκη κορυφής

Μετονομασία κορυφής

Μετονομασία

el

Επεξεργασία βάρους

Χωρίς βάρος

Μαζική μετονομασία κορυφών

Ψήφος

Προτεινόμενοι αλγόριθμοι

Το γράφημα δεν έχει διαδρομή Eulerian

Το γράφημα έχει διαδρομή Eulerian

Γράφημα ελάχιστων αποστάσεων

Επιλέξτε για αποθήκευση

Δείξε πίνακα αποστάσεων

Πίνακας αποστάσεων

Επιλέξτε μια πηγή της μέγιστης ροής

Επιλέξτε sink της μέγιστης ροής

Μέγιστη ροή από %2 σε %3 ισούται %1

Ροή από %1 σε %2 δεν υπάρχει

Πηγή

Sink

Το γράφημα δεν έχει κύκλο Hamilton

Το γράφημα έχει κύκλο Hamilton

Το γράφημα δεν έχει μονοπάτι Hamilton

Το γράφημα έχει μονοπάτι Hamilton

Επιλέξτε αρχή διέλευσης κορυφής

Διασταυρούμενη σειρά:

Καμπύλη στην ακμή

Αναίρεση

Αποθήκευση γραφήματος

Προκαθορισμένο

Στύλ κορυφής

Στύλ ακμής

Background

Το Multigraph δεν υποστηρίζει όλους τους αλγόριθμους

Χωρίς βάρος

Χρησιμοποιήστε Cmd⌘ για να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα.

Χρησιμοποιήστε Ctrl για να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα.

Μπορείτε να σύρετε την επιλεγμένη ομάδα.

Αντιγραφή επιλεγμένης ομάδας

Διαγραφή επιλεγμένης ομάδας

Αναζήτηση κατά πλάτος

Χρωματισμός γράφου

Εύρεση συνδεδεμένων στοιχείων

Αναζήτηση κατά βάθος

Εύρεση κύκλου Euler

Εύρεση μονοπατιού Euler

Αλγόριθμος Floyd–Warshall

Αναδιάταξη του γράφου

Εύρεση κύκλου Hamilton

Εύρεση μονοπατιού Hamilton

Εύρεση μέγιστης ροής

Εύρεση ελάχιστου ζευγνύοντος δέντρου

Απεικόνιση με βάση το βάρος

Αναζήτηση ακτίνας και διαμέτρου του γράφου

Εύρεση συντομότερου μονοπατιού με χρήση του αλγορίθμου Dijkstra

Υπολογισμός βαθμών κορυφών

Το βάρος του ελάχιστου ζευγνύοντος δέντρου είναι

Κατά τον υπολογισμό αγνοήσαμε την κατεύθυνση των ακμών.

Ο γράφος είναι μη συνδεδεμένος

Επιλέξτε τον πρώτο γράφο για έλεγχο ισομορφισμού. Κάντε κλικ σε οποιονδήποτε κόμβο

Επιλέξτε τον δεύτερο κόμβο για έλεγχο ισομορφισμού. Κάντε κλικ σε οποινδήποτε κόμβο

Επιλέξτε ένα πρότυπο γράφου κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε κόμβο.

Διαλέξτε ένα γράφο στον οποίο θα ψάξουμε για ισομορφικούς υπογράφους. Κάντε κλικ σε οποιονδήποτε κόμβο του γράφου

Οι γράφοι είναι ισόμορφοι

Οι γράφοι δεν είναι ισόμορφοι

Ο αριθμός των ισομορφικών υπογράφουν είναι

Ο γράφος δεν περιέχει ισομορφικούς υπογράφους

Αναζήτηση ισομορφικών υπογράφων

Ισομορφικός υπογράφος #

Για να χρησιμοποιήσετε τον αλγόριθμο, πρέπει να δημιουργήσετε 2 ξεχωριστούς γράφους

Έλεγχος ισομορφισμού γράφων

Graph is disconnected

Graph contains only one vertex

Graph radius

Graph diameter

Central

Peripheral

The maximum degree of a graph is

Color number is

Done

Actions

Common edge style

Selected edge style

Common vertex style

Selected vertex style

Find all paths

Number of paths from

to

is

Path #

Select finish vertex

Select start vertex

Find all shortest paths from vertex

Distance from

Path to

Use context menu for additional actions.

Find the longest path

Length of the longest path from

Special actions

Reverse all edges

Make all edges undirected

Make all edges directed

Edge list format is incorrect

fix

Reuse saved edge

Максимальная клика

Максимальная клика не найден

Размер Максимальной клики равена

. Клика содержит следующие вершины:

Wrong image format. Only JPEG and PNG are supported

Image size is too big. Image size must be less than {0} pixels.