Βρείτε τη συντομότερη διαδρομή

Ο περιηγητής σας δεν υποστηρίζεται

Δημιουργία αλγορίθμου

Επικολλήστε τον αλγόριθμό σας παρακάτω και πατήστε Εκτέλεση

Το πρότζεκτ είναι ανοιχτού κώδικα. Περισσότερες λεπτομέρειες...

   
Χωρίς βάρος 1
  


Εισαγάγετε κείμενο για κάθε κορυφή σε ξεχωριστή γραμμή

Ρύθμιση πίνακα γειτνίασης. Χρησιμοποιήστε κόμμα "," σαν διαχωριστή

Ο πίνακας Multigraph περιέχει βάρος ελάχιστων άκρων μεταξύ κορυφών.

Ο πίνακας είναι λανθασμένος. Χρησιμοποιήστε κόμμα "," σαν διαχωριστή. Ο πίνακας πρέπει να είναι τετράγωνος

Ρύθμιση πίνακα προσπτώσεων. Χρησιμοποιήστε κόμμα "," σαν διαχωριστή.

Ο πίνακας είναι λανθασμένος. Χρησιμοποιήστε κόμμα "," σαν διαχωριστή.

Πίνακας ελάχιστων αποστάσεων

Το γράφημα αποθηκεύτηκε. Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να τον δείτε.

Κοινή χρήση συνδέσμου σε κοινωνικά δίκτυα:

Κοινή χρήση συνδέσμου σε κοινωνικά δίκτυα:

Ο αλγόριθμος σας στάλθηκε για έλεγχο και σε περίπτωση επιτυχίας θα προστεθεί στον ιστότοπο.

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία γραφήματος. Ο πίνακας γειτνίασης έχει λανθασμένη μορφή. Πατήστε "επιδιόρθωση πίνακα" για να διορθώσετε τον πίνακα ή "βοήθεια" για να ανοίξετε βοήθεια σχετικά με τη μορφή του πίνακα γειτνίασης
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία γραφήματος. Ο πίνακας προσπτώσεων έχει λανθασμένη μορφή. Πατήστε "επιδιόρθωση πίνακα" για να διορθώσετε τον πίνακα ή "βοήθεια" για να ανοίξετε βοήθεια σχετικά με τη μορφή του πίνακα προσπτώσεων

Ποιες λειτουργίες πρέπει να προσθέσουμε πρώτα;

Παρακαλώ, γράψτε τι είδους αλγόριθμος θα θέλατε να δείτε σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η υπηρεσία μας υποστηρίζει ήδη αυτές τις δυνατότητες: Βρείτε τη συντομότερη διαδρομή χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Dijkstra, Πίνακας γειτνίασης, Πίνακας προσπτώσεων.

Επιλέξτε και μετακινήστε αντικείμενα με το ποντίκι ή μετακινήστε το χώρο εργασίας.

Σύρετε το δρομέα για να μετακινήσετε αντικείμενα

Επιλέξτε και μετακινήστε αντικείμενα με το ποντίκι ή μετακινήστε το χώρο εργασίας.

Σύρετε το δρομέα για να μετακινήσετε αντικείμενα

Κάντε κλικ στο χώρο εργασίας για να προσθέσετε μια νέα κορυφή.Καταμέτρηση κορυφής

Επιλέξτε την πρώτη κορυφή της ακμής

Επιλέξτε την δεύτερη κορυφή της ακμής

Επιλέξτε την αρχική κορυφή της συντομότερης διαδρομής

Επιλέξτε την τελική κορυφή της συντομότερης διαδρομής

Το μικρότερο μήκος διαδρομής είναι %d

Η διαδρομή δεν υπάρχει

Κάντε κλικ στο αντικείμενο για κατάργηση

Προσθέστε ακμή

Κατευθυνόμενο

Μη κατευθυνόμενο

Πίνακας γειτνίασης

Αποθήκευση

Ακύρωση

η χαμηλότερη απόσταση είναι

Πίνακας προσπτώσεων

Αποθήκευση γραφήματος

Κλείσε

Ο αριθμός των συνδεδεμένων στοιχείων είναι

Ο αριθμός των ασθενώς συνδεδεμένων εξαρτημάτων είναι

Τι πιστεύετε για τον ιστότοπο ;

Όνομα (email για σχόλια)

Ανατροφοδότηση

Αποστολή

Για να μας κάνετε μια ερώτηση ή να μας στείλετε ένα σχόλιο, γράψτε μας στο

επιδιόρθωση πίνακα

βοήθεια

Ο πίνακας έχει λανθασμένη μορφή

Αποθήκευση γραφήματος ως εικόνας

Πλήρης αναφορά

Σύντομη αναφορά

Το γράφημα δεν έχει κύκλο Eulerian

Το γράφημα έχει κύκλο Eulerian

Επεξεργασία...

Προσαρμοσμένο κείμενο

Προσθήκη κορυφής

Μετονομασία κορυφής

Μετονομασία

el

Επεξεργασία βάρους

Χωρίς βάρος

Μαζική μετονομασία κορυφών

Ψήφος

Προτεινόμενοι αλγόριθμοι

Το γράφημα δεν έχει διαδρομή Eulerian

Το γράφημα έχει διαδρομή Eulerian

Γράφημα ελάχιστων αποστάσεων

Επιλέξτε για αποθήκευση

Δείξε πίνακα αποστάσεων

Πίνακας αποστάσεων

Επιλέξτε μια πηγή της μέγιστης ροής

Επιλέξτε sink της μέγιστης ροής

Μέγιστη ροή από %2 σε %3 ισούται %1

Ροή από %1 σε %2 δεν υπάρχει

Πηγή

Sink

Το γράφημα δεν έχει κύκλο Hamilton

Το γράφημα έχει κύκλο Hamilton

Το γράφημα δεν έχει μονοπάτι Hamilton

Το γράφημα έχει μονοπάτι Hamilton

Επιλέξτε αρχή διέλευσης κορυφής

Διασταυρούμενη σειρά:

Καμπύλη στην ακμή

Αναίρεση

Αποθήκευση γραφήματος

Προκαθορισμένο

Στύλ κορυφής

Στύλ ακμής

Χρώμα φόντου

Το Multigraph δεν υποστηρίζει όλους τους αλγόριθμους

Χωρίς βάρος

Χρησιμοποιήστε Cmd⌘ για να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα.

Χρησιμοποιήστε Ctrl για να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα.

Μπορείτε να σύρετε την επιλεγμένη ομάδα.

Αντιγραφή επιλεγμένης ομάδας

Διαγραφή επιλεγμένης ομάδας

Breadth-first search

Graph coloring

Find connected components

Depth-first search

Find Eulerian cycle

Find Eulerian path

Floyd–Warshall algorithm

Arrange the graph

Find Hamiltonian cycle

Find Hamiltonian path

Find Maximum flow

Search of minimum spanning tree

Visualisation based on weight

Search graph radius and diameter

Find shortest path using Dijkstra's algorithm

Calculate vertexes degree

Weight of minimum spanning tree is

In time of calculation we have ignored the edges direction.

Graph is disconnected

Select first graph for isomorphic check. Click to any node of graph

Select second graph for isomorphic check. Click to any node of graph

Select a template graph by clicking to any node of graph

Choose a graph in which we will look for isomorphic subgraphs. Click to any node of this graph

Graphs are isomorphic

Graphs are not isomorphic

Number of isomorphic subgraphs are

Graph doesn't contain isomorphic subgraphs

Search isomorphic subgraphs

Isomorphic subgraph #

To use the algorithm, you need to create 2 separate graphs

Check Graphs Isomorphism