Graphonline Open Source

Graphonline är ett öppen källkodsprojekt. Du hittar källkoden på github: https://github.com/UnickSoft/graphonline. Vi har planer på en stor mängd funktioner, men vårt lilla team implementerar dem mycket långsamt. Du kan hjälpa oss om du känner till programspråk: php eller JavaScript eller C ++, så att du kan förbättra Graphonline-tjänsten. Skriv oss gärna på github eller till admin@graphonline.ru. Om du är student är det en god chans att arbeta i ett utvecklargrupp.

Du kan också hjälpa oss att fylla vår wiki: https://graphonline.ru/en/wiki/. Eller förbättra vår design. Eller testa ny funktionalitet. Hur som helst, om du kan spendera 1 timme i en vecka för grafonline, vänligen skriv oss.