Hitta den kortaste vägen

Din webbläsare stöds inte

Skapa algoritm

Klistra in din algoritm nedan och tryck på "Kör"

We are improving Graphonline, if you faced with any problem please let us know: admin@graphonline.ru

har ingen vikt 1
  


Ange text för varje nod i en separat rad

Ställ in grannmatris. Använd komma "," som separator

För en multigraf innehåller matrisen värdet på minsta bågar mellan topparna

Matrisen är felaktig. Använd komma "," som separator. Matrisen ska vara kvadratisk

Ställ in incidensmatris. Använd komma "," som separator.

Matrisen är felaktig. Använd komma "," som separator.

Matris med minimala avstånd

Grafen var sparad. Följ den här linken för att se den.

Dela länk i sociala nätverk:

Dela länk i sociala nätverk:

Din algoritm var skickad för att kontrollera och i framgång kommer den att läggas till på webbsidan.

Det går inte att skapa en graf. En grannmatris har fel format. Klicka på "fixa matrix", en knapp för att fixa matris eller "hjälp", en knapp för att öppna hjälp om format av grannmatris
Det går inte att skapa en graf. Insidensmatris har fel format. Klicka på "fixa matrix", en knapp för att fixa matrix eller "hjälp", en knapp för att öppna hjälp om format av insidensmatris.
Cannot create graph. Edge list has wrong format. Click "fix" button to fix edge list or "help" button to open help about format

Vilka funktioner ska vi lägga till först?

Skriv gärna vilken typ av algoritm du vill se på den här webbsidan.

Vår tjänst stöder redan dessa funktioner: Hitta den kortaste vägen med Dijkstras algoritm , Grannmatris , Incidensmatrix .

Välj och flytta objekt med mus eller flytta arbetsytan

Dra pekaren för att flytta objekt

Välj och flytta objekt med mus eller flytta arbetsytan

Dra pekaren för att flytta objekt

Klicka på arbetsytan för att lägga till en ny nod. Noduppräkning

Välj första kantens nod

Välj den andra kantens nod

Välj den första noden för den kortaste vägen

Välj slutnoden på den kortaste vägen

Kortaste väglängd är %d

Vägen finns inte

Klicka på objektet för att ta bort

Lägg till kant

Riktad

Oriktad

Grannmatris

Spara

Annullera

det lägsta avståndet är =

Incidensmatris

Att spara graf

avsluta

Antalet av anslutna komponenter är

Antalet av svagt anslutna komponenter är

Vad tycker du om webbsidan?

Namn (email för feedback)

Feedback

Skicka

för att ställa oss en fråga eller skicka en kommentar, skriv oss på

fixa matris

hjälp

Matrisen har fel format

Spara Bilden av en Graf

Fullständig rapport

Kort rapport

Grafen har inte Eulercykel

Grafen har Eulerkcykel

Bearbetning ...

Anpassad text

Lägga till en nod

Byt namn på nod

Byt namn

sv

Redigera vikt

har ingen vikt

Byta namn på noder i gruppen

Förhör

Rekommendera algoritmer

Grafen har inte Eulerväg

Grafen har Eulerväg

Graf av minimal avstånd

Klicka för att spara

Visa distansmatris

Distansmatris

Välj en källa för det maximala flödet

Välj ett utlopp för det maximala flödet

Maximalt flöde från %2 till %3 är lika med %1

Flödet från %1 i %2 finns inte

Källa

Stoke

Graf har inte Hamiltoncykel

Graf har Hamiltoncykel

Graf har inte Hamiltonväg

Graf har Hamiltonväg

Välj startpunkten för traversalen

Traversal order

Bågböj

Annullera

Spara graf

Standard

Nodens rendering stil

Kant ritning stil

Background

Multigraph stöder inte alla algoritmer

har ingen vikt

Выделите несколько объектов используя Cmd⌘.

Выделите несколько объектов используя Ctrl.

Перемещайте группу.

Копировать

Удалить

Utöka första sökningen

Att göra graf i färg

Att hitta anslutningskomponenter

Djupsökning

Hitta Eulercykel

Hitta Eulerväg

Floyd–Warshall algoritm

Organisera grafen

Hitta Hamiltoncykel

Hitta Hamiltonväg

Minsta flödesökning

Minimalt spännträdsökning

Мiktbaserad visualisering

Hitta radien och diametern på en graf

Hitta den kortaste vägen med Dijkstras algoritm

Кäkna graden av vertikaler

Weight of minimum spanning tree is

In time of calculation we have ignored the edges direction.

Graph is disconnected

Select first graph for isomorphic check. Click to any node of graph

Select second graph for isomorphic check. Click to any node of graph

Select a template graph by clicking to any node of graph

Choose a graph in which we will look for isomorphic subgraphs. Click to any node of this graph

Graphs are isomorphic

Graphs are not isomorphic

Number of isomorphic subgraphs are

Graph doesn't contain isomorphic subgraphs

Search isomorphic subgraphs

Isomorphic subgraph #

To use the algorithm, you need to create 2 separate graphs

Check Graphs Isomorphism

Graph is disconnected

Graph contains only one vertex

Graph radius

Graph diameter

Central

Peripheral

The maximum degree of a graph is

Color number is

Done

Actions

Common edge style

Selected edge style

Common vertex style

Selected vertex style

Find all paths

Number of paths from

to

is

Path #

Select finish vertex

Select start vertex

Find all shortest paths from vertex

Distance from

Path to

Use context menu for additional actions.

Find the longest path

Length of the longest path from

Special actions

Reverse all edges

Make all edges undirected

Make all edges directed

Edge list format is incorrect

fix

Reuse saved edge

Max Clique

Max Clique is not found

Max Clique size is

. Clique contains these vertecies:

Wrong image format. Only JPEG and PNG are supported

Image size is too big. Image size must be less than {0} pixels.