Znajdź najkrótszą ścieżkę

Twoja przeglądarka nie jest wspierana

Stwórz algorytm

Wklej swój algorytm poniżej i naciśnij start

We are improving Graphonline, if you faced with any problem please let us know: admin@graphonline.ru

nie ma wagi 1
  


Wpisz tekst dla każdego wierzchołka w osobnej lini

Stwórz macierz sąsiedztwa. Użyj przecinka "," jako separatora

Macierz multigrafu zawiera wagi minimalnych krawędzi pomiędzy wierzchołkami.

Macierz jest niepoprawna. Użyj przecinka "," jako separatora. Macierz powinna być kwadratowa

Stwórz macierz incydencji. Użyj przecnika "," jako separatora.

Macierz jest niepoprawna. Użyj przecinka "," jako separatora.

Macierz o minimalnym dystansie

Graf został zapisany. Wejdź w ten ten link, aby go zobaczyć.

Link do udostępnienia w social mediach:

Link do udostępnienia w social mediach:

Twój algorytm został wysłany do sprawdzenia i w pozytywnytm wypadku zostanie dodany do strony.

Nie można stworzyć grafu. Macierz sąsiedztwa ma zły format. Kliknij "fix matrix" przycisk, aby naprawić matrix lub "help" przycisk, aby otworzyć stronę z pomocą o formacie macierzy sąsiedztwa
Nie można stworzyć grafu. Macierz incydencji ma zły format. Kliknij "fix matrix" przycisk, aby naprawić matrix lub "help" przycisk, aby otworzyć stronę z pomocą o formacie macierzy incydencji
Nie można stworzyć grafu. Lista krawędzi ma zły format. Kliknij "fix" przycisk,a= aby naprawić listę krawędzi lub "help" przycisk aby otworzyć stronę z pomocą dotyczącą formatu pliku

Którą funkcję powinniśmy dodać jako pierwszą

Proszę napisz, jaki algorytm najchętniej zobaczyłbyś na naszej stronie?

Nasz serwis już wspiera te funkcje: Find the shortest path using Dijkstra's algorithm, Adjacency matrix, Incidence Matrix.

Wybierz i przesuń obiekt za pomocą myszki lub przesuń obszar roboczy.

Przeciągnij kursorem aby przesunąc obiekt

Wybierz i przesuń obiekt za pomocą myszki lub przesuń obszar roboczy.

Przeciągnij kursorem aby przesunąc obiekt

Kliknij na obszar roboczy, aby dodac nowy wierzchołek. Numerowanie wierzchołka

Wybierz pierwszy wierzchołek dla krawędzi

Wybierz drugi wierzchołek dla krawędzi

Wybierz wierzchołek startowy dla najkrótszej ścieżki

Wybierz wierchołek końcowy dla najkrótszej ścieżki

Najkrótsza ścieżka ma długość: %d

Ścieżka nie istnieje

Kliknij na obiekt, aby go usunąc

Dodaj krawędź

Skierowany

Nieskierowany

Macierz Sąsiedztwa

Zapisz

Anuluj

najmniejszy dystans to

Macierz Incydencji

Zapisywanie grafu

zamknij

Numer połączonego komponentu to

Numer słabo połączonego komponentu to

Co myślisz o tej stronie?

Nazwa (email w celu feedbacku)

Feedback

Wyślij

Aby zadać nam pytanie lub napisać komentarz napisz na

napraw macierz

pomoc

Macierz ma zły format

Save zdjęcie grafu

Raport całkowity

Raport krótki

Ten graf nie ma cyklu Eulera

Ten graf ma cykl Eulera

Przetwarzanie...

Własny tekst

Dodaj wierzchołek

Zmień nazwę wierzchołka

Zmień nazwę

pl

Zmień wagi

nie ma wagi

Zmień nazwę grupy

Głos

Polecany algorytm

Graf nie ma ścieżki Eulera

Graf ma ścieżkę Eulera

Graf o minimalnym dystansie

Sprawdź do zapisu

Pokaż macierz dystansu

Macierz dystansu

Wybierz maksymalne źródło

Wybierz maksymalny przepływ

Maksymalny przypływ od %2 do %3 jest równy %1

Przepływ z %1 do %2 nie istenieje

Źródło

Koniec

Ten graf nie ma cyklu Hamiltona

Ten graf ma cykl Hamiltona

Ten graf nie ma ścieżki Hamiltona

Ten graf ma ścieżke Hamiltona

Wybierz wierzchołek początkowy dla przechodznia grafu

Kolejność przechodzenia:

Zagnij krawędź

Cofnij

Zapisz graf

Podstawowy

Styl wierzchołka

Styl krawędzi

Background

multigraf nie wspiera wszystkich algorytmów

nie ma wagi

Użyj Cmd⌘ by wybrać dane obiekty.

Użyj Ctrl by wybrać dane obiekty.

Przeciągnij grupe.

Skopiuj grupe

Usuń grupe

Breadth-first search

kolorowanie grafu

Znajdź połączone komponenty

Depth-first search

Znajdź cykl Eulera

Znajdź ścieżkę Eulera

algorytm Floyd–Warshall'a

Zaaranżuj graf

Znajdź cykl Hamiltona

Znajdź ścieżkę Hamiltona

Znajdź maksymalny przepływ

Znajdź minimalne drzewo rozpinające

Wizualizajca bazująca na wadze

Znajdź średnicę i cięciwe grafu

Znajdź najkrótszą ścieżkę używając algiorytmu Dijkstra

Policz stopień wierzchołków

Waga minimalnego drzewa rozpinającego to

Podczas kalkulacji zignorowaliśmy kierunek krawędzi.

Graf jest odłączony

Wybierz pierwszy graf do sprawdzenia izomofriczności. Kliknij na dowolny wierzchołek grafu

Wybierz drugi graf do sprawdzenia izomofriczności. Kliknij na dowolny wierzchołek grafu

Wybierz graf matrycowy klikając na dowolny wierchołek grafu

Wybierz graf, w którym będziemy szukać izomofricznych podgrafów. Kliknij na dowolony wierzchołek grafu

Grafy są izomorficzne

Grafy nie są izomorficzne

Numery izomorficznych podgrafów to

Graf nie zawiera izomorficznych podgrafów

Szukanie izomorficznych podgrafów

Graf izomorficzny #

Aby użyć tego algorytmu, musisz stworzyć dwa osobne grafy

Sprawdzanie izomorficzności grafu

Graf jest odłączony

Graf zawiera tylko jeden wierzchołek

Promień grafu

Średnica grafu

Centralny

Peryferyjny

Maksymalny stopień grafu to

Numer kolory to

Gotowe

Akcje

Powszechny styl krawędzi

Wybrany styl krawędzi

Powszechny styl wierzchołka

Wybrany styl wierzchołka

Znajdź wszystkie ścieżki

Numer ścieżek od

do

to

Ścieżka #

Wybierz wierzchołek końcowy

Wybierz wierchołek począkowy

Znajdź wszystkie najkrótsze ścieżki z wierzchołka

Dystans od

Ścieżka do

Użyj menu do wybrania dodatkowych opcjii.

Znajdź najdłuższą ścieżkę

Długość najdłuższej ścieżki z

Specjalnje opcje

Odwróc wszystkie krawędzie

Ustaw wszystkie krawędzie jako nieskierowane

Ustaw wszystkie krawędzie jako skierowane

Format listy krawędzi jest niepoprawny

Napraw

Reuse saved edge

Max Clique

Max Clique is not found

Max Clique size is

. Clique contains these vertecies:

Wrong image format. Only JPEG and PNG are supported

Image size is too big. Image size must be less than {0} pixels.