Πώς να δημιουργήσετε ένα γράφημα απο πίνακα γειτνίασης

Εάν δυσκολεύεστε να δημιουργήσετε ένα γράφημα χρησιμοποιώντας τον πίνακα γειτνίασης, παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό βίντεο