Najít nejkratší cestu

Váš prohlížeč není podporován

Vytvořit algoritmus

Vložte svůj algoritmus níže a stiskněte Spustit

We are improving Graphonline, if you faced with any problem please let us know: admin@graphonline.ru

nemá váhu 1
  


Zadejte text pro každý vrchol na samostatném řádku

Nastavit matici sousednosti. Použijte čárku "," jako oddělovač

Multigrafická matice obsahuje váhu minimálních hran mezi vrcholy.

Matice je nesprávná. Použijte čárku "," jako oddělovač. Matice by měla být čtvercová

Nastavit matici incidence. Použijte čárku "," jako oddělovač.

Matice je nesprávná. Použijte čárku "," jako oddělovač.

Matice minimálních vzdáleností

Graf byl uložen. Klikněte na tento odkaz pro zobrazení.

Sdílet odkaz na sociálních sítích:

Sdílet odkaz na sociálních sítích:

Váš algoritmus byl odeslán k ověření a v případě úspěchu bude přidán na web.

Nelze vytvořit graf. Matice sousednosti má špatný formát. Klikněte na tlačítko "opravit matici" pro opravu matice nebo na tlačítko "nápověda" pro otevření nápovědy o formátu matice sousednosti
Nelze vytvořit graf. Matice incidence má špatný formát. Klikněte na tlačítko "opravit matici" pro opravu matice nebo na tlačítko "nápověda" pro otevření nápovědy o formátu matice incidence
Nelze vytvořit graf. Seznam hran má nesprávný formát. Klikněte na tlačítko "Opravit" pro opravu seznamu hran nebo na tlačítko "Nápověda" pro otevření nápovědy o formátu

Které funkce bychom měli přidat jako první?

Prosím, napište, jaký druh algoritmu byste rádi viděli na této webové stránce.

Naše služba již podporuje tyto funkce: Najít nejkratší cestu pomocí Dijkstrova algoritmu, Matice sousednosti, Matice incidence.

Vyberte a přesuňte objekty myší nebo přesuňte pracovní plochu.

Přetáhněte kurzor pro přesunutí objektů

Vyberte a přesuňte objekty myší nebo přesuňte pracovní plochu.

Přetáhněte kurzor pro přesunutí objektů

Klikněte do pracovního prostoru pro přidání nového vrcholu. Číslování vrcholů

Vyberte první vrchol hrany

Vyberte druhý vrchol hrany

Vyberte počáteční vrchol nejkratší cesty

Vyberte konečný vrchol nejkratší cesty

Délka nejkratší cesty je %d

Cesta neexistuje

Klikněte na objekt pro odstranění

Přidat hranu

Orientovaná

Neorientovaná

Matice sousednosti

Uložit

Zrušit

nejnižší vzdálenost je

Matice incidence

Ukládání grafu

zavřít

Počet spojených komponent je

Počet slabě spojených komponent je

Co si myslíte o tomto webu?

Jméno (e-mail pro zpětnou vazbu)

Zpětná vazba

Odeslat

Pokud máte dotaz nebo nám chcete něco sdělit, napište nám na

opravit matici

nápověda

Matice má špatný formát

Uložit obrázek grafu

Kompletní zpráva

Stručná zpráva

Graf nemá Eulerův cyklus

Graf má Eulerův cyklus

Zpracovávání...

Vlastní text

Přidat vrchol

Přejmenovat vrchol

Přejmenovat

cs

Upravit váhu

nemá váhu

Přejmenování skupiny

Hlasování

Doporučit algoritmy

Graf nemá Eulerův tah

Graf má Eulerův tah

Graf minimálních vzdáleností

Zaškrtněte pro uložení

Zobrazit matici vzdálenosti

Matice vzdálenosti

Vyberte zdroj maximálního průtoku

Vyberte stok maximálního průtoku

Maximální průtok od %2 do %3 činí %1

Průtok od %1 do %2 neexistuje

Zdrojový vrchol

Stokový vrchol

Graf nemá Hamiltonovský cyklus

Graf má Hamiltonovský cyklus

Graf nemá Hamiltonovskou cestu

Graf má Hamiltonovskou cestu

Vyberte počáteční vrchol pro průchod

Pořadí průchodu:

Ohnutí hrany

Zpět

Uložit graf

Výchozí

Styl vrcholu

Styl hrany

Background

Multigraf nepodporuje všechny algoritmy

nemá váhu

Pro označení více objektů použijte klávesy Cmd⌘.

Pro označení více objektů použijte klávesy Ctrl.

Přetažením vytvořte skupinu.

Kopírovat skupinu

Smazat skupinu

Prohledávání do šířky

Barvení grafu

Najít komponenty souvislosti

Prohledávání do hloubky

Najít Eulerův cyklus

Najít Eulerův tah

Floyd–Warshallův algoritmus

Uspořádání grafu

Najít Hamiltonovský cyklus

Najít Hamiltonovský tah

Najít maximální tok

Hledání minimální kostry stromu

Vizualizace založená na váze

Hledání poloměru a průměru grafu

Najít nejkratší cestu pomocí Dijkstrova algoritmu

Výpočet stupňů vrcholů

Váha minimální kostry stromu je

Při výpočtu jsme ignorovali směr hran.

Graf je nesouvislý

Vyberte první graf pro kontrolu izomorfismu. Klikněte na tlačítko pro kontrolu izomorfismu.

Vyberte druhý graf pro kontrolu izomorfismu. Klikněte na tlačítko pro kontrolu izomorfismu.

Vyberte vzorový graf kliknutím na libovolný uzel grafu

Vyberte graf, ve kterém budeme hledat izomorfní podgraf. Klikněte na libovolný uzel tohoto grafu

Grafy jsou izomorfní

Grafy nejsou izomorfní

Počet izomorfních podgrafů je

Graf neobsahuje izomorfní podgrafy

Hledat izomorfní podgrafy

Izomorfní podgraf #

Pro použití tohoto algoritmu musíte vytvořit alespoň 2 oddělené grafy

Kontrola izomorfismu grafů

Graf je nespojený

Graf obsahuje pouze jeden vrchol

Poloměr grafu

Průměr grafu

Centrální

Periferní

Maximální stupeň grafu je

Počet barev je

Hotovo

Akce

Vzhled společné hrany

Vzhled vybrané hrany

Vzhled společného vrcholu

Vzhled vybraného vrcholu

Najít všechny cesty

Počet cest od

do

je

Cesta č.

Vyberte konečný vrchol

Vyberte počáteční vrchol

Najít všechny nejkratší cesty od vrcholu

Vzdálenost od

cesta k

Použijte kontextové menu pro další akce.

Najít nejdelší cestu

Délka nejdelší cesty od

Speciální akce

Obrátit všechny hrany

Udělat všechny hrany neostré

Udělat všechny hrany ostré

Nesprávný formát seznamu hran

Opravit

Použít uloženou hranu znovu

Maximální kliku

Maximální kliku nebylo nalezeno

Velikost maximální kliky je

. Klika obsahuje tyto vrcholy:

Wrong image format. Only JPEG and PNG are supported

Image size is too big. Image size must be less than {0} pixels.