Graph Online Nápověda

Přidat vrcholu

Pro vytvoření grafu je třeba přidat vrcholy. Vyberte možnost „Přidat vrchol“ a klikněte na pracovní plochu.

Přidat vrcholy

 

Spojení vrcholů

Pro spojení vrcholů je třeba vybrat „Spojit vrcholy“ a kliknout nejdříve na první vrchol a poté na druhý.

Spojit vrcholy na Graph Online

V dialogovém okně je třeba vybrat váhu nebo ji ponechat bez váhy. Můžete také vybrat typ grafu, tedy orientovaný nebo neorientovaný.

Vyhledat nejkratší cestu

V nabídce zvolte „Vyhledat nejkratší cestu“. Poté vyberte počáteční a koncové vrcholy. Pokud existuje cesta, uvidíte ji na grafu. Používáme Dijkstrův algoritmus.

Vyhledání nejkratší cesty na grafu