Vytvoření grafu z matice sousednosti

Na této stránce můžete zadat matici sousednosti a vykreslit graf
Použijte klávesy Ctrl + ← ↑ → ↓ k pohybu mezi buňkami.