Намерете най-краткия път

Браузърът ви не е поддържан

Създайте алгоритъм

Поставете вашия алгоритъм и щракнете върху Напред

Мы улучшаем Graphonline, если вы столкнулись с проблемами напишете нам: admin@graphonline.ru

Няма тежест 1
  


Въведете текст за всяко ребро на отделен ред

Подготовка на матрица на съседство. Използвайте запетая "," като разделител

Мултиграф матрица съдържа теглото на минималните ребра между върховете.

Матрицата е неправилна. Използвайте запетая "," като запетая. Матрицата трябва да е квадратна

Подготовка на матрица на инцидентност. Използвайте запетая "," като разделител

Матрицата е неправилна. Използвайте запетая "," като запетая. Матрицата трябва да е квадратна

Матрица на минимални разстояния

Графът бе запазен. Последвайте връзката, за да го видите.

Споделете връзка в социалните мрежи:

Вашият алгоритъмът бе пратен и при успех ще бъде добавен към сайта.

Граф не може да бъде създаден. Матрицата на съседство е с грешен формат. Щракнете "поправете матрицата", за да оправите матрицата или "Помощ", за да намерите допълнително информация за матрицата на съседство
Cannot create graph. Incidence Matrix has wrong format. Click "fix matrix" button to fix matrix or "help" button to open help about Incidence Matrix format
Cannot create graph. Edge list has wrong format. Click "fix" button to fix edge list or "help" button to open help about format

Какви функции да бъдат добавени най-напред?

Моля, пишете ни с препоръки какви видове алгоритми да добавим към уебсайта.

Нашата услуга вече поддържа следните функционалности: Намерете най-краткия път с помощта на алгоритъма на Дейкстра, Матрица на съседство, Матрица на инцидентност.

Изберете и местете обекти с мишката или местете работното пространство.

Влачете курсора, за да местите обекти

Изберете и местете обекти с мишката или местете работното пространство.

Влачете курсора, за да местите обекти

Щракнете върху работното платно, за да добавите нов връх. Изброяване на върхове

Изберете първи връх за ребро

Изберете втори връх за ребро

Изберете началния връх за най-кратък път

Изберете крайния връх за най-кратък път

Най-кратката дистанция е %d

Такъв път не съществува

Кликнете върху обекта, за да премахнете

Добавете ребро

Ориентиран

Неориентиран

Матрица на съседство

Запазете

Прекъснете

Най-ниската дистанция е

Матрица на инцидентност

Запазване на граф

Затворете

Броят свързани компоненти е

Броят слабо свързани компоненти е

Какво мислите за уеб сайта?

Име (email адрес за обратна връзка)

Обратна връзка

Пратете

За да ни питате въпрос или да споделите коментар, пишете ни на

Поправете матрицата

Помощ

Матрицата има грешен формат

Запазете изображение на графа

Пълен доклад

Кратък доклад

Графът няма Ойлеров път

Графът има Ойлеров път

Зарежда се...

Ръчно въведен текст

Добавете връх

Преименувайте връх

Преименувайте

bg

Редактирайте теглото на ребро

Няма тежест

Групово преименуване

Гласувайте

Препоръчайте алгоритми

Графът няма Ойлеров път

Графът има Ойлеров път

Граф на минимални разстояния

Маркирайте за запазване

Показване на матрица на разстояния

Матрица на разстояния

Изберете източник на максималния поток

Изберете крайна точка на максималния поток

Максимален поток от %2 до %3 е равен на %1

Поток от %1 в %2 не съществува

Източник

Крайна точка

Графът няма цикъл на Хамилтън

Графът има цикъл на Хамилтън

Графът няма път на Хамилтън

Графът има път на Хамилтън

Изберете начален връх за обход

Ред на обхода:

Извиване на реброто

Стъпка назад

Запазете граф

По подразбиране

Стил на връх

Стил на ребро

Фон

Мултиграф не поддържа всички алгоритми

Няма тежест

Използвайте Cmd⌘ за да изберете няколко обекта.

Използвайте Ctrl за да изберете няколко обекта.

Привлачете група.

Копирайте група

Изтрийте група

Обхождане в ширина

Оцветяване на граф

Намерете свързани компоненти

Обхождане в дълбочина

Намерете Ойлеров цикъл

Намерете Ойлеров път

Алгоритъм на Флойд-Уаршал

Подредете графа

Намерете цикъл на Хамилтън

Намерете път на Хамилтън

Намерете максимален поток

Намерете минимално обхващащо дърво

Визуализация на база тегло

Намерете радиус и диаметър на граф

Намерете най-краткия път с помощта на алгоритъма на Дейкстра

Изчислете степента на връх

Теглото на минималното обхващащо дърво е

По време на калкулацията игнорирахме посоката на ребрата.

Графът не е свързан

Изберете първи граф за проверка за изоморфизъм. Щракнете на който и да е връх

Изберете втори граф за проверка за изоморфизъм. Щракнете на който и да е връх

Изберете шаблон на граф като щракнете на който и да е връх

Изберете граф, в който да проверим за изоморфични подграфи. Щракнете на който и да е връх от този граф

Графите са изоморфични

Графите не са изоморфични

Броят на изоморфични подграфи е

Графът не съдържа изоморфични подграфи

Търсене на изоморфични подграфи

Изоморфичen подграф #

За да използвате алгоритъма, трябва да създадете 2 отделни графи

Проверете за изоморфизъм в граф

Графът не е свързан

Графът съдържа само един връх

Градиус на граф

Диаметър на граф

Централен връх

Периферен връх

Максималната степен на графа е

Номерът на цвета е

Готово

Действия

Общ стил на ребро

Избран стил на ребро

Общ стил на връх

Избран стил на връх

Намерете всички пътища

Брой на пътища от

до

са

Път #

Изберете краен връх

Изберете начален връх

Намерете всички най-кратки пътища от връх

Разстояние от

Път до

Use context menu for additional actions.

Find the longest path

Length of the longest path from

Special actions

Reverse all edges

Make all edges undirected

Make all edges directed

Edge list format is incorrect

fix

Reuse saved edge

Максимальная клика

Максимальная клика не найден

Размер Максимальной клики равена

. Клика содержит следующие вершины:

Wrong image format. Only JPEG and PNG are supported

Image size is too big. Image size must be less than {0} pixels.